Dark

Auto

Light

Dark

Auto

Light

Explicació

HISTÒRIA, OBJECTIUS I ACTIVITATS

La Federació Catalana d’ Esquaix fou fundada el novembre de 1986 per Sr. Àngel Manso de la qual fou el primer president, fixant-se la seva seu al carrer València. Des d’ aleshores ha passat molt temps i moltes coses, essent la fita màxima la cel.lebració d’ un Campionat del Món a la Ciutat de Barcelona l’ any 1994.

El nostre esport va tenir una evolució molt dinàmica durant les seves primeres etapes i en la seva posterior consolidació arribant a la xifra de 1.200 pistes contruides al territori català distribuides entre 185 clubs.

Dins de la nostra geografia han nascut jugadors que han dominat el panorama nacional els darrers anys com és el cas d’ Albert Codina, que té al seu palmarés uns quants títols de campió d’ Espanya tant en la modalitat individual com per equips o la de Víctor Montserrat, actual campió de Catalunya i Campió d’ Espanya l’ any 1997 i clubs que marquen diferències en categoria masculina i femenina, com són l’ Squash Malibú de Sabadell i Can Mèlich Club de Sant Just Desvern respectivament.

En l’ actualitat presideix la nostra Federació el Sr. Joan Casahuga amb l’ objectiu de recuperar d’ una manera decidida l’ activitat que va tenir aquesta Federació anys enrera i el nivell d’ esportistes federats per tal de potenciar i posar a l’ abast de tothom les millors condicions per la pràctica de l’ esquaix.

La Federació Catalana d’ Esquaix té com a finalitat bàsica la d’ ordenar, impulsar i dirigir tota activitat esportiva de l’ esquaix a Catalunya sense afany de lucre, en coordinació amb la Secretaria General de l’ Esport de la Generalitat de Catalunya, essent el català la llengua oficial d’ aquesta Federació. Aquesta Federació, a l’ efecte de la seva participació en les activitats esportives de caràcter oficial d’ àmbit estatal, forma part de la Federació Espanyola d’ Esquaix com a representant únic i exclusiu d’ aquesta entitat a Catalunya.

A més de les activitats pròpies de govern, gestió, administració, organització i reglamentació de l’ esport de l’ esquaix a Catalunya, exerceix en coordinació amb la Secretaria General de l’ Esport les funcions següents:

 1. Planificar, promoure, dirigir, regular, coordinar, organitzar i encarregar-se de la tutela de l’ esport de l’ esquaix
 2. Qualificar les competicions esportives oficials a Catalunya.
 3. Organitzar o encarregar-se de la tutela de les competicions de caràcter internacional o entre autonomies que es disputin a Catalunya.
 4. Encarregar-se de la formació específica dels tècnics d’ esquaix d’ acord amb l’ Escola Catalana de la Secretaria General de l’ Esport.
 5. Preveure, controlar i sancionar l’ ús de substàncies i grups farmacològics prohibits i els mètodes no admesos en l’ esport, en col.laboració amb els òrgans competents de la Generalitat.
 6. Exercir la potestat disciplinària sobre totes les persones físiques i jurídiques que configuren l’ ens federatiu.
 7. Sotmetre a tràmit de la Generalitat de Catalunya la incorporació d’ una disciplina o especialitat esportiva dins de la Federació.
 8. Promoure el foment i l’ organització de competicions i d’ altres activitats esportives entre les comunitats autònomes o països, regions o nacionalitats de l’ àmbit internacional, i encarregar-se de la selecció d’ esportistes i els tècnics que han de formar part de les seleccions catalanes d’ esquaix i també de la seva preparació necessària.
 9. Impulsar, planificar i controlar, en coordinació amb la Secretaria General de l’ Esport, l’ esport d’ èlit i d’ alt nivell, i vetllar per la formació integral i la milllora esportiva continuada dels esportistes.
 10. Actuar en col.laboració i coordinació plenes amb la Federació Espanyola d’ Esquaix i, si s’escau amb els òrgans esportius de l’ administració esportiva de l’ Estat en l’ organització o tutela de les competicions i activitats oficials d’ àmbit estatal i internacional que tinguin lloc a Catalunya.
 11. Crear escoles dins de la Federació per a la formació de tècnics, entrenadors, àrbitres i altres, comitès tècnics que els agrupin i també òrgans específics per als clubs que participin en competicions federades amb esportistes professionals.
 12. Lliurar les llicènciencies esportives per poder participar en activitats o competicions oficials dins de l’ àmbit de Catalunya, les quals també habilitaran per a les activiats o competicions d’ àmbit estatal quan es compleixin els requisits establerts legalment.
 13. Vetllar pel compliment i la interpretació correcta de les reglamentacions i normatives tècniques vigents reguladores de les característiques de les instal.lacions, els elements esportius i altres qüestions que afectin aspectes de la competició federada.
 14. En general , disposar el que convingui per a la millora de la pràctica de l’ esport de l’ esquaix

Leave A Comment