Dark

Auto

Light

Dark

Auto

Light

Escola Catalana d´Esquaix

ECE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESCOLA CATALANA D´ESQUAIX

Presentació:

La Federació Catalana d´Esquaix va ser creada l´any 1986 per a fomentar la pràctica de l´esquaix a tot el territori. És una entitat sense ànim de lucre que pertany a tots els seus federats , ja siguin jugadors , clubs o tècnics. Des de la fundació de la FCS l´esquaix català ha passat per diferents situacions , quasi sempre lligades als canvis socials i esportius de Catalunya. Ni la situació actual ni la perspectiva de futur de l´esquaix català es poden entendre sense tenir en compte les circunstàncies externes a la propia Federació , no per això s´ha de menystenir la importància que la FCS pot tenir en el foment del nostre esport a Catalunya.
Els finals dels anys 80 i principis dels 90 van suposar el boom de l´esquaix al nostre país, amb la proliferació de Clubs ,la gran majoria d´ells de caire privat , que van veure en l´esquaix una oportunitat de negoci .Com a conseqüència d´això l´increment de practicants va ser exponencial , arribant a ser un esport força conegut i fins i tot popular. Que la pràctica de l´esquaix fos quasi totalment a instal•lacions privades va comportar un fet del que poques vegades se n´ha parlat , els gestors d´aquests clubs , amb algunes excepcions, no van apostar per a la creació i desenvolupament de l´esquaix de base , dedicant els seus esforços només en la captació de jugadors i jugadores . Aquesta política , legítima per descomptat , va comportar un augment del número de practicants i federats , però no va ajudar a crear una estructura de base sòlida que assegurés el futur del nostre esport.
L´any 1994 , amb l´organització a Barcelona del Campionat del Món , va marcar un punt d´inflexió de l´esquaix a Catalunya. Un esdeveniment com aquell havia de donar una empenta important pel nostre esport , però no va ser així, tot el contrari. Els clubs privats no van ser impermeables al capital inmobiliari , i poc a poc van anar desapareixent alguns centres de referència. Paral•lelament , la manca d´espai per a altres activitats , va suposar el tancament de pistes . Així començava el descens del número de practicants i com a conseqüència , el decliu .
Però no tot va ser dolent als finals del 90 i principis del 2000. Era l´època de democratitzar l´esport , i mentre moltes instal•lacions privades , o bé tancaven o bé s´adequàven a les necessitats del mercat suprimint pristes , molts Ajuntaments invertien en pavellons poliesportius municipals nous , amb pistes d´esquaix. No és casualitat , l´esquaix va aprofitar l´embrenzida de popularitat dels anys 90 per a ser-hi present.
L´inversió en noves pistes d´esquaix és pràcticament inexistent els darrers 10 ó 15 anys , mentre que el degoteig en pèrdua d´instal•lacions d´àmbit privat encara no s´ha aturat . Aquesta situació ens comporta un descens constant de practicants i per tant de federats.
El futur de l´esquaix català passa ineludiblement , i no totalment, per les nombroses pistes municipals , públiques, sovint infrautilitzades.
El primer pas és la creació de l´Escola Catalana d´Esquaix , vital per portar l´esquaix a tot el territorio. Hem de donar a conèixer el nostre esport arreu on hi ha pistes , i a la vegada hem de preservar el futur començant per la base.

PLA D´ACTUACIÓ :
– Creació d´escoles d´esquaix a centres públics.
– Organització de Matinals Infantils d´esquaix per iniciar als nens i nenes a la Competició.
– Ajuts a la creació i al foment de les escoles a Clubs privats.
– Formació de nous tècnics i ajuts als ja existents.

OBJECTIUS :
– Fer créixer el número de practicants i federats infantils.
– Extendre l´esquaix a tot el terrirori.
– Oferir oportunitats de treball als tècnics.
– Democratitzar l´esquaix per arribar a la gent amb menys recursos.

AMBIT D´ACTUACIÓ :
– Arreu on hi tenim pistes municipals : Montornés del Vallès (2) , Sant Vicenç de Castellet (2) , Sant Joan de Vilatorrada (2) , Tarragona (2) , Badalona (4) , Granollers (2) , Moià (2) , Torelló (2) ….
– Els clubs privats que vulguin entrar al programa d´ajuts a la creació i foment de les escoles .

RECURSOS :
Com ja se sap , la situació económica de la FCS no és la millor per afrontar un repte com aquest , degut en bona part als ajustos fets els darrers dos anys.Tot i això , el projecte és tan fonamental per la nostra subsistència , que no podem posposar-lo més temps. És lògic pensar que , a més recursos que hi posem més probabilitat té el projecte d´arribar a bon port . No sempre és així , també será important el nivel d´esforç , compromís i passió de tots els que el durem a terme.

2016 (1ª FASE):
La FCS destinarà uns recursos importants al nou projecte . La voluntat de la Junta Directiva és ben clara en aquest sentit , i el pressupost d´enguany així ho reflexarà .Així , l´àrea de la FCS que disposarà de més recursos será la de l´esquaix de base , un 38,6 % mentre que l´alt rendiment será la segona amb un 37,9 % ( absoluts 22,1 % + juniors 15,7 %) , i finalment l´esquaix popular i soft un 23,5 %.