Dark

Auto

Light

Dark

Auto

Light

COMUNICAT OFICIAL DE LA FEDERACIÓ CATALANA D’ESQUAIX I RAQUETBOL

COMUNICAT OFICIAL

OBERTURA PARCIAL DE L’ESQUAIX A CATALUNYA

L’objectiu d’aquest comunicat és emetre la recomanació de la Federació Catalana d’Esquaix i Raquetbol per a la pràctica de l’esquaix, l’Squash 57 (Ràquet) i el Raquetbol, atesa la informació governamental i sanitària disponible en aquests moments en el marc de la crisi de la COVID 19.

Segons el que estableix el govern de l’Estat Espanyol per a les Fases de Deconfinament es desprèn la possibilitat de l’apertura de les instal·lacions esportives cobertes amb les següents condicions:

  1. Clubs de localitats en zona sanitària en FASE 1:
  • Es permet la pràctica de l’esquaix de forma individualitzada amb cita prèvia tots els PRACTICANTS.
  • Es permet la pràctica de l’esquaix en parella sempre i quan sigui entre MONITOR i ESPORTISTA FEDERAT, amb cita prèvia. Si no es pot assegurar la distància de seguretat de 2m. el monitor haurà de portar mascareta i guants.
  • El Club haurà de cumplir els protocols de neteja i desinfecció descrits a l’article 6 del BOE del 9 de Maig de 2020.
  • No es permet l’us dels vestidors.
  • Clubs de localitats en zona sanitària en FASE 2:
  • Es permet la pràctica de l’esquaix en parella a tots els PRACTICANTS, amb cita prèvia. S’haurà de mantenir la distància de 2 metres.
  • El Club haurà de cumplir els protocols de neteja i desinfecció descrits a l’article 6 del BOE del 9 de Maig de 2020.
  • Es permet l’us dels vestidors respectant les mesures generals de prevenció i higiene en front la COVID 19 indicades per les autoritats sanitàries.

A partir d’aquestes disposicions, la recomanació de la FCEiR es basa en el criteri de prudència, per tal de garantir la salut i seguretat dels esportistes.

L’esquaix, el Squash 57 i el Raquetbol són esports on, en el decurs del joc, es produeix inevitablement una proximitat entre els jugadors que no assegura el compliment de la distància de seguretat de 2 metres. Per tant, la recomanació, tant en Fase 1 com en Fase 2, és la de permetre els entrenaments individuals i limitar els de dues persones sempre que sigui un entrenador i un alumne.

D’aquesta manera el Club pot començar a posar en funcionament les pistes d’esquaix, pot reprendre l’activitat professional dels seus entrenadors i facilita la tornada a les pistes dels seus socis, abonats i usuaris, tot en el marc d’una pràctica segura.

Aquest comunicat queda subjecte a qualsevol modificació de les disposicions establertes per les autoritats sanitàries.

Terrassa, 18 de Maig de 2020

https://www.squash.cat/wp-content/uploads/2020/05/Comunicat-oficial-fases-1-i-2-18-maig-2020-2.pdf