Dark

Auto

Light

Dark

Auto

Light

Cens Electoral Estaments Esportistes Raquetbol

Cens Electoral Estament

d’ESPORTISTES de RAQUETBOL (provisional)

 

Data: 28 de març de 2017

 

REQUISITS:    a) TENIR EL VEÏNATGE ADMINISTRATIU A CATALUNYA

  1. b) SER MAJOR D’EDAT I ESTAR EN PLE ÚS DELS DRETS CIVILS
  2. c) NO ESTAR EN SITUACIÓ D’INHABILITACIÓ FERMA
  3. d) SER TITULAR DE LA LLICÈNCIA FEDERATIVA AMB UNA ANTIGUITAT MÍNIMA D’UN ANY I ESTAR AL CORRENT DE LA LLICÈNCIA 2017
  4. e) HAVER PARTICIPAT, COM A MÍNIM, EN UNA COMPETICIÓ O PROVA DEL CALENDARI OFICIAL DE LA FEDERACIÓ CATALANA D’ESQUAIX I RAQUETBOL DURANT LA TEMPORADA EN CURS O EN LA IMMEDIATAMENT ANTERIOR O LA DARRERA COMPETICIÓ FETA
NÚM. LLICÈNCIA NOM COGNOM 1 COGNOM 2 CLUB
11623 ORIOL BRUGUERA GONZALEZ MALIBU ESPORTIU
10042 ALBERT CODINA BERNABE CT SABADELL
10491 DAVID CORNUDELLA ROCA CN SANT ANDREU
11614 ENRIC CREUS BELLMUNT MALIBU ESPORTIU
11535 IGNASI HERMS PEREZ ESQUAIX IGUALADA
11591 JOSEP MORA AGUILERA BONASPORT
10481 JESUS PABLOS JUAREZ BONASPORT
11854 DANIEL PASCUAL MARTINEZ CN SANT ANDREU
10082 DANIEL RAMIREZ BEDMAR NICK SPA & SPORTS
12521 FEDERICO RONDA GUIRAL CN BARCELONA
10147 ORIOL SALVIA CORCOLL MÈLICH SPORTSCLUB
11437 ARNAU VIDAL GONZALEZ MALIBU ESPORTIU