Dark

Auto

Light

Dark

Auto

Light

Cens Electoral Àrbitres Raquetbol

Cens Electoral Estament

d’ÀRBITRES de RAQUETBOL (provisional)

 

Data: 28 de març de 2017

 

REQUISITS:    a) TENIR EL VEÏNATGE ADMINISTRATIU A CATALUNYA

  1. b) SER MAJOR D’EDAT I ESTAR EN PLE ÚS DELS DRETS CIVILS
  2. c) NO ESTAR EN SITUACIÓ D’INHABILITACIÓ FERMA
  3. d) SER TITULAR DE LA LLICÈNCIA FEDERATIVA AMB UNA ANTIGUITAT MÍNIMA D’UN ANY I ESTAR AL CORRENT DE LA LLICÈNCIA 2017
  4. e) HAVER PARTICIPAT, COM A MÍNIM, EN UNA COMPETICIÓ O PROVA DEL CALENDARI OFICIAL DE LA FEDERACIÓ CATALANA D’ESQUAIX I RAQUETBOL DURANT LA TEMPORADA EN CURS O EN LA IMMEDIATAMENT ANTERIOR
NÚM. LLICÈNCIA NOM COGNOM 1 COGNOM 2 CLUB
11535 IGNASI HERMS PEREZ ESQUAIX IGUALADA
11854 DANIEL PASCUAL MARTINEZ CN SANT ANDREU
10147 ORIOL SALVIA CORCOLL MÈLICH SPORTSCLUB