Dark

Auto

Light

Dark

Auto

Light

Cens Electoral Àrbitres Esquaix

Cens Electoral Estament d’ÀRBITRES d’ESQUAIX (provisional)

 

Data: 28 de març de 2017

 

 

REQUISITS:    a) TENIR EL VEÏNATGE ADMINISTRATIU A CATALUNYA

  1. b) SER MAJOR D’EDAT I ESTAR EN PLE ÚS DELS DRETS CIVILS
  2. c) NO ESTAR EN SITUACIÓ D’INHABILITACIÓ FERMA
  3. d) SER TITULAR DE LA LLICÈNCIA FEDERATIVA AMB UNA ANTIGUITAT MÍNIMA D’UN ANY I ESTAR AL CORRENT DE LA LLICÈNCIA 2017
  4. e) HAVER PARTICIPAT, COM A MÍNIM, EN UNA COMPETICIÓ O PROVA DEL CALENDARI OFICIAL DE LA FEDERACIÓ CATALANA D’ESQUAIX I RAQUETBOL DURANT LA TEMPORADA EN CURS O EN LA IMMEDIATAMENT ANTERIOR
NÚM. LLICÈNCIA NOM COGNOM 1 COGNOM 2 CLUB
10462 JAVIER DUCE MARTINEZ CLUB EURO SPORT
10446 DAVID JAUME PRAT ESQUAIX IGUALADA