MGC , Normes d´Actuació

Solicitar la prestació en un plaç màximo de set dies desde la data en la que es va produir l’accident omplint el part telemàtic de Comunicació d’Accident a https://partsport.mgc.es/ pòlissa 2933 (aquest tràmit es pot realitzar també telefónicament al 619 818 737). Una vegada rebuda la Comunicació d’Accident de forma telemàtica, la Mutua enviarà un correo electrònic a l’assegurat comunicant l’apertura del sinistre.

info@esquaix.cat Tel / fax 93 307 95 60 © 2013 Esquaix.cat Pàgina web oficial de la FCS

Scroll to top